Любопитно в Пловдив през Юли – How2Plovdiv

 Любопитно в Пловдив през Юли – How2Plovdiv

През март стартирахме с една месечна инициатива, целяща да ви информира за най-любопитните събития в града под тепетата. Разгледайте нашите предложения и споделяйте вашите идеи в коментарите под статията или в социалните ни канали в Instagram & Facebook.

Юли

19 юни до 20 юли – Кино под звездите – Открити пространства в Пловдив
прожекции

25 юни до 15 септември – Оpera Open – Античен театър Пловдив
опера

2 юли – БУМ БУМ: Еволюция на престъпното мислене – Лятно кино “Орфей”
моноспектакъл

6 юли – Мария Илиева | 100 причини – Летен театър “Бунарджика” 
концерт

8 юли – Михалис Хаджиянис – Античен театър Пловдив
концерт

18 юли – Plovdiv Jazz Summer – Пловдив & Марково
фестивал

23 юли – Николаос Цитуридис в Пловдив – Човек без работа – Дом на Културата “Борис Христов”
стендъп

23 юли – 40 Fingers – Античен театър Пловдив
концерт

24 юли – Gregory Porter – Античен театър Пловдив
концерт

25 юли до 27 юли – Hills of Rock – Гребна База
фестивал

28 юли – “Това не го казвай” – Летен театър “Бунарджика”
спектакъл

July

19 june until 20 july – Cinema under the stars – Open spaces in Plovdiv
outdoor cinema

25 june until 15 september – Оpera Open – Ancient Theatre of Philippopolis
opera

2 july – BOOM BOOM: Evolution of the criminal thinking – Summer cinema “Orpheus”
solo theatre performance

6 july – Maria Ilieva | 100 reasons  – Summer theatre “Bunardzhika”
concert

8 july – Michalis Hatzigiannis – Ancient theatre of Philippopolis
concert

18 july – Plovdiv Jazz Summer – Plovdiv & Markovo
festivlal

23 july – Nikolaos Tsitiridis in Plovdiv – A man without work  – House of culture “Boris Hristov”
standup

23 july – 40 Fingers – Ancient Theatre of Philippopolis
concert

24 july – Gregory Porter – Ancient Theatre of Philippopolis
concert

25 july until 27 july – Hills of Rock – Rowing Channel
festival

28 july – “Don’t Say That” – Summer theatre “Bunardzhika”
theatre

For English on How2Plovdiv - click the button "Translate" on the bottom left of your screen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »