Tags : Arts

Запознайте се с Фондация “In\Between”

Фондация “Inbetween” цели да създаде устойчива връзка между институциите за изкуството и алтернативните форми на презентиране – в публична среда или независими пространства като реализира резидентни програми с международно участие, екологични проекти, различни образователни формати и алтернативен тип форуми и фестивали. Екипът зад фондацията е работил по проекти като резидентната програма Re:connect 2023 (Пловдив – […]Прочетете още...

Translate »