Tags : art today

Запознайте се с асоциацията за съвременно изкуство “Art Today”

Какво всъщност е съвременното изкуство? Въпрос, чийто отговор няма конкретни рамки, в които да изчерпи своя смисъл. То е провокация, то е концепция, то е проблем от обществено, социално и глобално ниво, то е форма, която има способността да надскача и видоизменя стилове, измерения и добре познати понятия. Може би най-осезаемо, то е свободата да […]Прочетете още...

Translate »