Запознайте се с Фондация “In\Between”

 Запознайте се с Фондация “In\Between”

Фондация “In\between” цели да създаде устойчива връзка между институциите за изкуството и алтернативните форми на презентиране – в публична среда или независими пространства като реализира резидентни програми с международно участие, екологични проекти, различни образователни формати и алтернативен тип форуми и фестивали.

Екипът зад фондацията е работил по проекти като резидентната програма Re:connect 2023 (Пловдив – Тимишоара), Арт Позитив и Седмица на Съвременното Изкуство.

Отделно, членовете на фондацията имат множество самостоятелни творчески проекти, в някои от които също са си партнирали.

Това, което откроява Фондация “In\between” от друг тип подобни организации е съзнателността на колектива за нуждата от хибридни форми на презентиране на изкуство, които от една страна да създадат връзка между институционалния тип структури и пространствата с по-неформален статут и от друга – да доближат публиката до съвременното изкуство по разбираем и достъпен начин.

Голяма част от изявите ще се случват в публични пространства или не специфични такива и ще са със засилена насоченост към екологичната тематика.

Образователно-информатичният профил на дейността на Фондация “In\between” ще е застъпен при всяко едно от организираните събития. Като основен фокус ще бъде чуждестранния принос и обмен, които ще обогатяват българската артистична сцена и съответно ще популяризират нашия опит навън.

Фондация “In\between” се зароди като естествено продължение на общите проекти, по които нашият екип от експерти в различни области е работил досега.” споделят основателите.

Макар и в нова форма, те продължават да настояват за важността на съвременното изкуство в България и неговото значение за културния прогрес на обществото. 

"За нас създаването на колаборации и партньорски отношения е есенциална част от процеса на изграждане на солидни структури за подпомагането и развитието на художествената сцена, както и за осъществяване на широко-мащабни артистични проекти с международно участие"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »