РИМ – Пловдив спечели финансиране по нов проект

 РИМ – Пловдив спечели финансиране по нов проект

На 11-ти юни станаха ясни резултатите от конкурсна сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство и визуалните изкуства на Министерство на културата на Република България за 2021 година. Регионален исторически музей – Пловдив спечели пълно финансиране, на стойност 8880лв. за своя проект „Подобряване на средата за съхранение и опазване на културните ценности във фондовете на РИМ – Пловдив”.

Опазването и съхранение на музейните културни ценности е една от най-важните и основни задачи на музея. Всички предмети са подложени на естествено стареене и ако условията за съхранение са неблагоприятни, този процес може да се ускори. Чрез настоящия проект, Регионален исторически музей – Пловдив ще дооборудва хранилищата си с влагоуловители, измерватели за температура и влага, метални шкафове за оръжие, шкаф за съхранение на особено ценни движими култури ценности, пликове и папки за снимки, документи и движими културни ценности, отпечатани върху текстил. 

По този начин, чрез оптимизирането на хранилищата на музея, ще се осигури правилното съхранение на оригиналните културни ценности и ще се забави процесът им на стареене. Оборудването ще позволи да бъде направена стройна и удобна за ползване подредба на културните ценности, което ще гарантира тяхната безопасност, но и ще улесни работата на музейните специалисти.

Освен това, проектът има още една цел, която е пряко обвързана с дигиталното време, в което живеем. Именно то създава благоприятни условия, чрез видеа и дигитални турове да бъдат популяризирани отговорните и трудоемки дейности на музейната институция и музейните специалисти, които остават скрити и сравнително непознати за широката публика.

Фондохранилищата, които Регионален исторически музей – Пловдив ще оптимизира се намират в: Музеен център за съвременна история на ул. „Ангел Букорещлиев” № 14; Музейна експозиция “Българско Възраждане” на ул. “Цанко Лавренов” № 1; Музейна експозиция “Книгоиздаване в България през втората половина на XIX и началото на XX век” на ул. “Митрополит Паисий” № 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »