Подкрепете благотворителната кауза на CAP Entertainment

 Подкрепете благотворителната кауза на CAP Entertainment

-English Below-

Коледните празници наближават, а с тях нарастват и добрите новини в града под тепетата. Днес искаме да ви запознаем с една кауза, която бихте могли да подкрепите.

През последните 4 години, чуждестранни студенти от Медицински Университет Пловдвив обединяват силите си, за да донесат радост на дечицата от Дом за деца лишени от родителска грижа Княгиня Мария Луиза.

Студентите споделят, че са стартирали тази инициатива с желанието да върнат обратно на обществото, в което живеят и по този начин да допринесат и да се отблагодарят на града за прекрасното място, в което имат възможността да учат.

Децата са бъдещето на едно общество и заслужават най-добрите условия за своето развитие. Децата в сиропиталището са преживяли адски много и е наша цел да ги зарадваме поне веднъж в годината – по Коледа е време за любов!” споделят от CAP Entertainment.

Можете да подкрепите инициативата на студентите като дарите дрехи до 9.12.22г. & 10.12.22г. или парични средства (които те ще използват за закупуването на храна и подаръци) на PayPal сметката тук.

За повече информация, можете да последвате и да се свържете с хората от CAP Entertainment.

***

The Christmas Holidays are right around the corner and with them, the good news in the city under the hills multiply. Today we’d like to share a great cause with you, which you can directly support.

For the last 4 years, the foreign/expat students from the Medical University in Plovdiv combine their efforts to bring joy to the children from the Maria Luiza orphanage.

The students share that they’ve started the initiative with the desire to give back to the community they live in and thus appreciate and thank the city for the wonderful place they get to study in.

Children are the future of a society and they deserve the best conditions for their development. The children in the orphanage have gone through a lot and it is our aim to bring them happiness & joy at least once an year – Christmas is a time for love” share from CAP Entertainment.

You can support their efforts by donating clothes until 9.12.22 & 10.12.22 or donating money (which they will use to buy food and presents) to their PayPal right here.

For more information, you can follow and contact the people from CAP Entertainment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »