Oтворена покана за артистичен обмен по проект на Асоциация Изкуството Днес

 Oтворена покана за артистичен обмен по проект на Асоциация Изкуството Днес
СВЪРЗАНОСТ ( RE-CONNECT) е Резидентна програма на Сдружение Изкуство Днес: Пловдив – Тимишоара 2023.
 
Проектът представлява творчески обмен между България и Румъния, като целта му е възстановяването на международните контакти на двете страни чрез разширена резидентна програма за артисти в сферата на съвременното изкуство.
 
RE:CONNECT обединява 9 художника от Пловдив и 9 художника от Тимишоара за да изследват и да илюстират чрез различни техники на съвременното изкуство тяхната интерпретация на събитие, място, история, импресия или културно наследство от града, в който живеят.
 
Концепцията на изложбата „Urban Mythology“ ще създаде колекция от призми за разглеждане и преживяване на двете столици на културата, обозначавайки аналогични или противоположни тенденции в колективната опитност. 
 
По този начин митовете описват несъзнавани процеси на индивидуално и обществено ниво. Те свързват вътрешните и външните ни светове, чрез персонификация, премествайки ни от концептуалното към емпиричното. С метафоричното си значение митовете са като невидими влияния, които едновременно ни формират и пресъздават цикличността, и преходността на съществуването. Митовете са вътрешна хроника на това, което сме.
 
Съвременният градски топос предоставя възможност за изследване на различни исторически, политически, социални и индивидуални феномени. Всеки град съдържа в себе си и дава живот на комплексна система от разкази, легенди и истории, които отразяват структурите на колективното несъзнавано. Може ли модерния живот да осветли нови хоризонти през градските истории, които разказва? Какви истории върлуват из града? Каква е съвременната митология на градското?
 
За подробна информация по регламента на програмата, както  и кандидатури за нея пишете на :office@arttoday.org 
 
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “Възстановяване и развитие на частни културни организации”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »